Plánované projekty

/piroh/LogoLeader.png Realizácia projektu LEADER

Naše partnerstvo Banskobystrický geomontánny park, o.z. bude ako MAS realizovať rozvoj  22 vidieckych obcí prístupom LEADER.

Dňa 6.3.2018 sme po dlhoročnom úsilí obdržali rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry  o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) pre 22 obcí nášho Banskobystrického okresu ako súčasť územia Banskobystrického geoparku. 

MAS prostredníctvom stratégie podporí v prvej časti obdobia do roku 2020 rozvoj obcí sumou 1 333 722,74 Euro (po roku 2020 - 2023 dalsou sumou 1 200 tis. Euro). Podpora z programov PRV a IROP bude smerovať do projektov rozvoja verejného a súkromného sektora pomerom 48:52. Žiadosti o NFP budú predkladané na základe výziev, ktoré vyhlási kancelária MAS v priebehu obdobia 2018 - 2023

Zoznam obcí si môžete stiahnuť  kliknutím na tento odkaz

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web