Baníctvo

Banskobystrický geopark - ťažiskové územie - Starohorsko-špaňodolinská oblasť

Medzi historické dedičstvo tohto územia patrí:
.          8 hlbinných šácht
.         12 veľkých háld alebo haldových polí
.         16 identifikovaných banských štôlní
.          6 hút, 5 stúp a 2 hámre
.          4 banské vodovody
.          asi 16 banských, alebo historických vozových ciest

Z toho sa nachádza:

65 % na území Španej Doliny

25% na území Starých Hôr.

10% na území obcí Harmanec, Baláže, Donovaly a Moštenica

Ostatné obce oblasti sa podieľali na tejto činnosti doplnkovými službami:

drevorubači, uhliari, povozníci, údržba banských vodovodov .....

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web