Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park hľadá spolupracovníkov t.j. personálne obsadenie kancelárie v Slovenskej Ľupči na pozície:
  1. manažér Miestnej akčnej skupiny
  2. odborný asistent manažéra
  3. administratívny pracovník
Termín: do 31.8.2018