Banskobystrický geopark hľadá priestory na kanceláriu Miestnej akčnej skupiny.

Viac informácií nájdete v prílohe.