Informačno vzdelávací portál Banskobystriického geomontánneho parku otvoríte keď kliknete na tento odkaz  alebo na obrázok nižšie

Záverečnú správu o priebehu realizácie projeku si môžete stiaahnuť keď kliknete na tento odkaz