Zapoj sa do súťaže žiakov
Banskobystrický geomontánny park
vyhlasuje II. ročník
súťaže projektov žiakov II.stupňa Základných škôl
S názvom „Miesto,
kde žijem“
(v čom je a v čom by mohlo byť jedinečné vďaka tvojmu projektu)
Cieľ súťaže:
cez projekty žiakov budovať pozitívny vzťah k prostrediu a hodnotám geoparku, zapojiť mladých ľudí do
tvorby geoparku, získať nápady a riešenia, naučiť sa projektovo myslieť, zviditeľniť a propagovať
Banskobystrický geopark
Témy:
1. Životné prostredie (ochrana prírody, geológia, zložky – voda, pôda, vzduch,odpady, hluk, )
2. Povedomie verejnosti (životné prostredie, vzťah k prostrediu, ai.)
3. Starostlivosť a krajinu (ako tvoríme krajinu, zaujímavosti krajiny a pod.)
4. Turizmus (chodníky, trasy, zaujímavé miesta, história, pamiatky, hodnoty, služby)
5. Riziká rozvoja (vplyvy turizmu na prostredie geoparku)