Tým vyjadrili význam komplexného manažmentu významných geologických lokalít a krajiny. info od: Ing. Ivona Cimermanova. Viac nájdete tu ..