Program exkurzie je pre budúcich zameraný na získanie vedomostí a oboznámenie sa so skúsenosťami našich partnerov.

Termín exkurzie je stanovený na 22.-23.4.2015. Informácie: tel. 0905 234 256 a email: bbgmp@azet.sk.

Exkurzia je určená všetkým zástupcom obcí, organizácií aj podnikateľom, ktorí realizujú alebo plánujú realizovať rozvoj v obciach viď. zoznam

 

zoznam obcí, ktoré sa príhlásili (stav k 20. februáru 2015)

p.č. Obec
1 Brusno
2 Baláže
3 Dolný Harmanec
4 Hiadeľ
5 Kordíky
6 Králiky
7 Lučatín
8 Ľubietová
9 Medzibrod
10 Moštenica
11 Motyčky
12 Podkonice
13 Poniky
14 Povrazník
15 Riečka
16 Slovenská Ľupča
17 Staré Hory
18 Strelníky
19 Špania Dolina
20 Tajov
21 Turecká
22 Pohronský Bukovec
23 Dúbravica