Tento rok sa na ňom odprezentovali aj naši členovia aj mikroregióny:

  • Za Mikroregión Kremnické vrchy – východ –obec Tajov
  • Za Starohorské vrchy – obec Staré Hory a banícky spevokol Haliar
  • Za Rentar – obec Ľubietová a banícky spolok Libetha, obec Strelníky a obec Povrazník
  • Za Severné Podpoľanie - obec Dúbravica.


Veríme, že náš jarmok bude v zápise do UNESCO úspešný a naše obce so svojimi tradíciami ukážu aj budúci rok svoju krásu.