V rámci tohoto podujatia sa uskutoční farmársky trh miestnych produktov, ukážky remesiel a ochutnávky tradičných regionálnych jedál. Organizátori uvítajú Vašu účasť, či už ako predajcu, vystavovateľa, či kuchára, tak aj ako podporovateľa vidieka a návštevníka...