I. Kavčáková poďakovala starostovi a aktívnym občanom obce pod vedením OZ Haliar a p. Čillíka za úspešnú realizáciu Starohorskej časti „CESTY MEDI“  chodníka Banskobystrického geoparku.

Paľkovi Genderovi - gestorovi BBGMP a súčasne jednému zo sponzorov za naše združenie ď a k u j e m e.  Veríme, že sa postupne budú realizovať aj ďaľšie úseky Cesty medi v Banskobystrickom regióne.

Banskému chodníku v Starých Horách gratulujeme a želáme samých spokojných návštevníkov!!!