Pri príležitosti  250. výročia Cisárskej vizitácie princov Jozefa II. a Leopolda II. z roku 1764 sa konala veľká slávnosť na námestí SNP v Banskej Bystrici a následnev obci Špania Dolina, kde sa konala svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Po omši sa banícky sprievod pohol k Dennej štôlni – dnes nazývanej aj Cisárska, kde odhalili pamätnú tabuľu k 250. výročiu návštevy cisárskej vizitácieOkrem slovenských baníckych spolkov prišli aj baníci z Maďarska a Čiech.

Cisárska vizitácia baníctva predstavuje spomienku na historickú návštevu najstaršieho syna Márie Terézie Jozefa II. a jeho brata Leopolda II. vyslaných v roku 1764 na kontrolu banských miest. Pri tejto príležitosti vznikol vzácny rukopis „Denník princa Leopolda“, v ktorom sa zachovali podrobnosti a dojmy mladého princa z návštevy Banskej Bystrice. Tu si naši predkovia uctili vzácnu návštevu na hlavnom námestí kvetinovou záhradou.

 

Na vzácnu návštevu mesta spred 250 rokov si takto spomína Zlatá kniha banícka: “V sobotu 28.júla sa princovia a ich sprievod odobrali do Banskej Bystrice. Tu ich privítali stoliční, komorskí a mestskí úradníci najprv pred mestskou bránou a potom pred slávobránou na námestí. Ubytovali ich v komorskom dvore. Odpoludnia navštívili hutu v Tajove, Novú hutu v Banskej Bystrici, uhliarstvo a hrable na zachytávanie dreva spravovaného po Hrone.  Večer zapôsobila na členov panovníckeho dvora a ich sprievod výzdoba námestia, ktoré sa za odpoludnie premenilo na krásnu záhradu. Arcivojvoda Leopold si do denníka zapísal aj zaujímavé poznámky o slovenskom charaktere obyvateľstva Banskej Bystrice.“