Stretnutie účastníkov sa začína  v sobotu 2. augusta 2014 o 13:30 hod. pri prvej zastávke náučného chodníka  na parkovisku pred hotelom Altenberg.
Program:

  • Privítanie účastníkov a príhovor starostu obce Staré Hory
  • Poďakovanie sponzorom
  • Prechádzka náučným chodníkom s odborným výkladom a vystúpenie  baníckeho spevokolu
  • Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 250. výročia Cisárskej vizitácie pri Bazilike minor.

Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto s históriu pútí siahajúcou do 15. storočia. Na mieste údajného zjavenia, v údolí nazývanom Studnička, sa nachádza prameň a tiež kaplnka so sochou Panny Márie z kararského mramoru, ktoré sú hojne navštevované pútnikmi.
Staré Hory sa pokladajú za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. Zároveň sú tiež výhodným východiskovým turistickým bodom, pretože sú križovatkou viacerých turistických chodníkov.