Rokovanie otvoril predseda združenia, pán Ing. Peter Lakomčík, ktorý hneď v úvode pripomenul 5. výročie založenia združenia. Rokovanie scchválilo nasldovné dokumenty :