Rokovanie otvoril o 13:00 hod predseda OZ, pán Ing. Milan Vigaš. Rokovanie schválilo nasledovné dokuenty :

Uvedené dokument si môžete stiahnuť kliknutím na ich názov