Jedná sa o prívetivý interaktívny nástroj, ktorý umožňuje poznávať banskobystrický región vo virtuálnom geografickom prostredí. Aplikácia využíva známy geografický prehliadač (Google Earth), ktorý bol rozšírený nielen o 3D modely objektov (zatiaľ len v Španej Doline) ale aj o tematické komunikačné rozhranie zacielené na ďalšie témy špecifické pre tento región. V súčasnosti je rozpracovaná téma „banícka história“ v banskobystrickom regióne.

Aplikácia sa spúšťa novým tlačítkom, ktoré pribudlo v ľavom stĺpci našej stránky

upozornenie : pri prvom spustení si pravdepodobne Váš prehliadač vyžiada súhlas na inštaláciu pluginu Google Earth. Bez obáv mu to môžete povoliť. Inštalácia trvá len niekoľko sekúnd. Po obnovení www stránky sa aplikácia rozbehne