Medzi povanými boli zástupcovia samospráv ako správcovia územia a cestovného ruchu, p. primátor Peter Gogoľa a p. predseda BBSK Vladimír Maňka. Pozvali sme aj zástupcov spolkov a iniciatív v problematike geológie, baníctva a histórie.
Nášho stretnutia sa zúčastnili aj niektoré osobnosti politického života a zástupcovia inštitúcií životného prostredia a cestovného ruchu. V prvej časti naša riaditeľka prezentovala prácu združenia za 5 rokov, vymenovala úspechy ale aj neúspechy, ktoré boli spôsobené hlavne nedostatkom zdrojov a lobbingu pri presadzovaní dobrých projektov geoparku. Okrem príhovorov našich hostí a ich sľubov o spolupráci a podpore bol jeden zo záverov ten, že naše združenie má viac spájať všetkých, ktorým na rozvoji geoturizmu záleží, vytvárať širšiu komunikáciu a viac presadzovať projekty, ktoré má pripravené. No a naši hostia sľúbili, že urobia čo najviac pre to, aby naše združenie v práci podporili a lepšie propagovali. Tešíme sa a veríme...