Konferencia sa konala v dňoch 13. – 14. decembra 2011  v kongresovej sále „Lake“ hotela Senec v Senci. Cieľom konferencie bolo poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

Konferencie sa zúčasnila riaditeľka Banskobystrického geomontánneho parku Iveta Kavčáková spolu s členkou Ivetou Hiadlovskou zo Slovenskej Ľupče.

Na konferenciu prišlo cca 150 účastníkov z celého Slovenska. Hlavne zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev a MASiek.

Dozvedeli sme sa veľa o uplynulom období, úspechoch a neúspechoch ako aj o plánoch na budúce programovacie obdobie EÚ po roku 2013.

Samozrejme sme sa tu prezentovali s našimi bannermi a propagačnými materiálmi aby sa o nás vedelo.

Sme stále aktívni a veríme, že naše partnerstvo sa dočká úspechov v LEADERi. Každopádne očakávame, že v budúcom období bude na podporu z programu LEADER oveľa viac finančných zdrojov.