Exkurzie v Kremnici, ktorá sa konala dňa 18.5.2011, sa zúčastnilo 20 osôb z radov členov aj partnerov. Vsetci zúčastnení sa stretli ráno 7.30 hod. na parkovisku Partizánska cesta 3 v  Banskej Bystrici odkiaľ pokračovali súkromnými motorovými vozidlami. Náklady na obed a vstupné do zariadení hradilo združenie.

Vďaka pani primátorke RNDr. Balážovej sa naši členovia mohli o tomto krásnom meste dozvedieť viac priamo "z prvej ruky". Vďaka patrí pani primátorke za program, sprievodný komentár a milú spoločnosť celý deň ako aj vďaka patrí organizátorom podujatia Paľkovi Genderovi a Ivke Kavčákovej. Sme radi, že je toto mesto naším členom aj partnerom súčasne.

Program exkurzie:

    1. Stretnutie a prehliadka geologickej zvláštnosti- prepadlisko Šturec

    2. Prehliadka Andrej štôlne - súkromného banského múzea

    3. Návšteva Mincovne, štátneho podniku

    4. Privítanie na Radnici p.primátorkou a informácie o Kremnici

    5. Obed v miestnej štýlovej reštaurácii

    6. Návšteva Informačného centra

    7. Prehliadka hradného areálu a vyhliadka na mesto

    8. Návšteva rodinnej farmy v Kremnických Baniach s občerstvením

 

Dojmy a zážitky:

Celý deň sme mali nádherné slnečné počasie. Všetci členovia sa na 1 deň stali turistami a napriek prebiehajúcej rekonštrukcii námestia s veľkým záujmom prežívali toto zaujímavé banské mesto s jeho atraktivitami a príjemnými ľuďmi. Najprv sme zašli do prírody a vypočuli sme si zaujímavosti o prepadlisku a banskej činnosti. Potom sme absolvovali prehliadku štôlne s odborným výkladom a občerstvením, kde sme mohli vidieť ako žili a pracovali baníci v podzemí a aké dôkazy nám zanechali. Chvála patrí spoločnosti, ktorá štôlňu prevádzkuje a stále ju obnovuje. V mincovni sme sledovali beh dejín v mincovníctve a spôsob ako sa dá takáto atraktivita prezentovať aj verejnosti.  Ešte pred obedom nás oficiálne  privítala  pani primátorka v Mestskom dome a poskytla nám ďaľšie informácie o meste Kremnica. V miestnej reštaurácii sme sa posilnili dobrým jedlom a pitím a takto sme pokračovali do informačného centra a následne do hradného areálu. Výhľad z veže stál za to. Kremnica má neopísateľné čaro napriek novej dobe zostáva mestom spätým s prírodou, históriou a krajinou. Stojí zato ju znovu vidieť a prežívať jej atmosféru.

Najchutnejšou čerešničkou aj tak bola návšteva rodinnej farmy, kde išli už len tí, ktorí vedia čo je agroturistika. Chutný ovčí syr, nezištnosť a dobrá nálada pani farmárky bola najlepšou bodkou za krásnym dňom geoparku.

Ďakujeme.

 

Napísala I. Kavčáková