Cieľom konferencie je odovzdanie poznatkov a skúseností s budovaním geoparkov na Slovensku a využívania nástrojov na rozvoj vidieckych území.