V dňoch 15.9. - 19.9.2009 Banskobystrický geomontánny park organizoval študijnú cestu do nemeckého geoparku Vulkaneifel. Cieľom exkurzie bolo získať cenné informácie o fungovaní a rozvoji európskych geoparkov, vymeniť si skúsenosti pri budovaní verejnosúkromného partnerstva ako miestna akčná skupina, pretože LAG Vulkaneifel ako jedna z nich pôsobí.

Cesty sa zúčastnili zástupcovia manažmentu verejnej správy ako aj podnikatelia, občianske iniciatívy a rôzni odborníci.

Program cesty bol pestrý. Hneď po príchode do mestečka Gerolstein nasledovala cesta náučným chodníkom na Munterlay-Felsen, čo je vyhliadkové miesto nad mestom ktoré vzniklo tektonickou činnosťou.  Druhý deň sme sa presunuli do mesta Daun, kde nasledovalo školenie slovenskej expedície v budove Krajskej správy. Osobne všetkých privítal jej predseda Heinz Onnertz. Následne sa nám venovali Dr. Andreas Schüller, výrobný riaditeľ geoparku Vulkaneifel a Martina Müllerová, zástupca LAGu (MAS) Vulkaneifel. Dr. Schüller predstavil územie geoparku Vulkaneifel a fungovanie LOCALE AKTIONSGRUPPE (LAG) Vulkaneifel (naša Miestna Akčná Skupina-MAS). V rámci študijného dňa sme navštívili múzeum Eifel-Vulkan v meste Daun a informačnú kanceláriu geoparku. Exkurzia pokračovala cestou k Dauner Maaren (3 krátery vyhasnutého vulkánu) a k Dronkenturm. Tretí deň pokračoval prehliadkou geoparku, jeho najzaujímavejších miest ako: Vulkanhaus Strohn mit Vulkanerlebnispfad, Holzmaar mit Määrchenroute, Maare-Mosel-Radweg, Mühlsteinhöhlen, Gerolstein-Roth, Mineralquellen, Manderscheid mit Burgen, Meerfeld-Mosenberg Vulkankomplex, Kaltwassergeysir Wallenborn a iných zaujímavostí.

Program študijnej cesty zahŕňal návštevu viacerých geologicky zaujímavých prírodných úkazov - celá oblasť Vulkaneifel leží na tektonickom zlome

 

Záver:

Vačšina z nás sa zhodla na tom, že Banskobystrický geopark má dostatok prírodného bohatstva ako aj bohatú banskú minulosť na to, aby bol zaradený do siete európskych geoparkov. V čom sa musíme zlepšiť je starostlivosť o životné prostredie, infraštruktúra, služby a manažment celého územia.

Práve medzikultúrny dialóg nám môže pomôcť pri naštartovaní budovania nášho geoparku zdola nahor tak, aby sme o niekoľko rokov my všetci vnímali Banskobystrický geopark ako naše vlastné dielo, o ktoré sa chceme starať a ktoré zabezpečí trvaloudržateľný rozvoj nášho vidieckeho územia.

Študijná cesta mala pozitívny vplyv na prítomných zástupcov budúcej MAS. Bola významným prínosom nielen získaním nových prístupov, ale aj porovnaním práce pri budovaní nášho geoparku.

Cesta do Nemecka bola ďaleká a náročná ale skúsenosti, ktoré sme získali za to stáli. Tešíme sa na ďalšie možnosti získavania skúseností z iných geoparkov aj ako miestnych akčných skupín doma aj v zahraničí.

 

 

 

Mgr. Michal Kavčák

Ing. Katarína Paprčková

miestni manažéri BBGMP

 

Program cesty:

       

Občianske združenie

Banskobystrický geomontánny park

  

Študijná cesta - exkurzia v EÚ geoparku

 

 Vulkaneifel Nemecko

 

 

16. 9.2009

15.00 -  príchod do mesta Gerolstein v Nemecku

16.00 -  návšteva dvoch zaujímavých miest, napr. Munterlay-Felsen pri Gerolstein

18.00 -  večera a ubytovanie v hoteli Seehotel am Stausee

17.9.2009

8.00   - raňajky

9.00   - odchod z hotela v Gerolstein do Daunu

9.20   - uvedenie do Geoparku Vulkaneifel (vznik geoparku, vývoj, aktivity)

9.30   - privítanie krajskou radou a predsedom LAGu Vulkaneifel, Heinzom Onnertzom v zasadačke na krajskej správe v Daune

10.30 - prestávka na kávu

11.00 - výmena skúseností - diskusia s Dr. Andreas Schüllerom a Martinou Müllerovou

12.30 - obed

14.30 - krátka návšteva múzea Eifel-Vulkan v Daune

15.15 - cesta k Dauner Maaren (krátery vyhasnutého vulkánu), krátka prechádzka k Dronkenturm - trvanie cca. 45 minút

17.30 - návrat do hotela v Gerolsteine alebo ďalšie prehliadky miest ako napr. Mühlsteinhöhlen Gerolstein-Roth

19.00 - večera

18.9.2009

8.00   - raňajky

9.00   - prehliadka geoparku (Vulkanhaus Strohn mit Vulkanerlebnispfad, Holzmaar mit Määrchenroute, Maare-Mosel-Radweg, Mühlsteinhöhlen Gerolstein-Roth, Mineralquellen, Manderscheid mit Burgen, Meerfeld- Mosenberg Vulkankomplex, Kaltwassergeysir Wallenborn)

13.00 - obed

14.00 - prehliadka geoparku a voľný program

17.00 - odchod na Slovensko

19.9.2009

9.00  - príchod do Banskej Bystrice