č. ORGANIZÁCIA
1 Občianske združenie Permon
2 Občianske združenie Bystricienzis
3 Slovensko švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu
4 Občianske združenie KRTKo
5 Občianske združenie NovyKumšt
6 Mesto Banská Bystrica
7 Banskobystrický samosprávny kraj
8 Mesto Kremnica
9 Obec Špania Dolina
10 Obec Staré Hory
11 Obec Donovaly
12 Obec Turecká
13 Obec Motyčky
14 Obec Tajov
15 Obec Riečka
16 Obec Malachov
17 Obec Slovenská Ľupča
18 Obec Nemce
19 Obec Selce
20 Obec Ľubietová
21 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
22 Banskobystrický samosprávny kraj