N Á U Č N É  T R A S Y :

1.       Banský náučný chodník Špania Dolina

Výškový rozdiel z námestia 728 m.n.m. do 800 m.n.

2.       Náučný chodník Donovaly-Šachtička, Špania Dolina

Dĺžka prvej časti z Donovál na Šachtičku je 11,5 km, prevýšenie 164 m, na trase je 11 zastávok. Druhá časť náučného chodníka na trase Šachtička-sídlisko Sásová má dĺžku 5,5 km, prevýšenie 600 m. Na trase je 7 zastávok. Náučný chodník Donovaly- Špania Dolina, ktorý vedie po trase historického Banského vodovodu. Začína na Donovaly - Polianka a končí na Španej Doline, má 8 zastávok.

3.       Náučný chodník k Harmaneckej jaskyni

Náučný chodník je samoobslužný, obojsmerný so 7 panelmi. Dĺžka je 1 km, prevýšenie 280 m, trasa je stredne náročná a je možné ju absolvovať za 1 hodinu.

4.       Náučný chodník hrebeňom Veľkej Fatry

Má dĺžku 11 km, prevýšenie 420 m a 9 zastávok. Východiská: Turecká-Líška alebo Borišov.

5.       Kordícky náučný rodinný chodník

Má dĺžku 5 km, prechádza ponad obec Kordíky, vhodný pre rodiny s detmi.

6.       Chodník - Králická tiesňava

Má prevýšenie zhruba 200m.

7.       Lesnícky náučný chodník Jozefa Dekreta Matejovie

Od pamätníka J. D. Matejovie cez Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, Kohútovú popod Majerovu skalu na Staré Hory. Dĺžka 9,5 km.

8.       Náučný chodník k Harmaneckej jaskyni

9.       Náučný chodník Túfna (Dolný Harmanec)

10.     Náučný chodník Rakytovo (Dolný Harmanec)

11.     Náučný chodník Okolo pamätníka SNP (Banská Bystrica)

Počet zastávok: 24 a 2 orientačné tabule na začiatku a konci trasy, nenáročný.

12.     Náučný chodník Sásovská dolina (Banská Bystrica)

Dĺžka: 4,2 km, prevýšenie 300 m, čas prechodu: 2 hod., so sprievodcom 3,5 hod., počet zastávok: 13, teréne len 3, ostatné v sprievodcovi, stredne náročný. 

13.     Náučný chodník Šachtička - Sásová (Banská Bystrica)

Dĺžka: 5,5 km s prevýšením 600 m, čas prechodu: 2 hod., počet zastávok: 7, nenáročný až stredne náročný. 

14.     Náučný chodník Banská Bystrica - Jakub

Dĺžka: 2,1km, prevýšenie: 100 m, čas prechodu: 1hod, nenáročný.

15.     Náučný chodník Badínsky prales (Badín, Vlkanová)

Dĺžka: 1 km, čas prechodu: 1 hod., počet zastávok: 2, nenáročný. 

16.     Náučný chodník Mičinské travertíny (Dolná Mičiná)

Dĺžka: cca 500 m v rámci areálu s plochou 3,8 ha, čas prechodu: 30 min., počet zastávok: 1 informačný panel, niekoľko neoznačených zastavení pri jednotlivých travertínových útvaroch, nenáročný. 

17.     Náučný chodník Donovaly - Šachtička

Dĺžka: 11,5km, prevýšenie: 164m, čas prechodu: 3hod, nenáročný až stredne náročný.

18.     Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické bane I. 

Dĺžka: 5 km, prevýšenie 242 m, čas prechodu: 3 hod., počet zastávok: 4 IP a niekoľko zastavení, stredne náročný. 

19.     Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické bane II. 

Dĺžka: 3,5 km, prevýšenie 200 m, čas prechodu: 2 hod., počet zastávok: 4 IP a niekoľko zastavení, stredne náročný.

20.     Náučný chodník Po stopách baníckej činnosti Kremnica - Kremnické bane III.  

Dĺžka: cca 7 km, prevýšenie 286 m, čas prechodu: 2 hod., počet zastávok: 2 IP a niekoľko zastavení, stredne náročný. 

 

T U R I S T I C K É  C H O D N Í K Y :

Trasy

Trasa

Dĺžka

Modro značené chodníky

2612

Podkonice - Kalište

2 1/4 hod

2614/a

Ponická Huta - sedlo Jasenová

3 1/2 hod

2616/b

Staré Hory - Piesky - Špania Dolina - Panský diel

3 1/2 hod

2617

Harmanec žel. stanica - Harmanecká jaskyňa - Kordíky

3 1/2 hod

2623

Hiadeľ - Hiadeľská Kyslá - Hiadeľské sedlo

2 1/4 hod

2624

Ľubietová - chata na Hrbe

2 1/2 hod

2628

Staré Hory - Majerova skala - Krížna

3 1/2 hod

Zeleno označené chodníky

5428

Strelníky - Ľubietovská Bukovina - križovatka s č. 2614/a

1 1/2 hod

5429

Špania Dolina - Donovaly

5 hod

5430/b

Slovenská Ľupča - Pôlč - Ponická Lehôtka - Poniky

3 3/4 hod

5432a

Staré Hory - Japeň

2 1/4 hod

5432b

Dolný Harmanec - Japeň

3 hod

5433/a

Slovenská Ľupča - Ľubietová

2 1/2 hod

5433/b

Ľubietová - Brusno

2 1/2 hod

5435

Harmanecká jaskyňa - jaskyňa Horná Túfna -hotel Kráľová studňa

3 3/4 hod

5520/c

Banská Bystrica (Hámor) - Dedkovo - Kordíky - Králiky - Králické sedlo - Partizánska dolina (krizov. so žltou č. 8441)

8 hod

5634

Staré Hory - Úplaz - Kráľova studňa - Blatnica (5634/a)

3 1/2 hod

Žlto značené chodníky

8432

Moštenica - Kyslá - sedlo Hadlanka - Hiadeľské sedlo

3 1/2 hod

8434a

Staré Hory - Dolný Šturec - Žiare - Baláže

3 1/2 hod

8434b

Baláže - Kalište - Donovaly

2 3/4 hod

8434c

Donovaly - Korytnica (zastávka)

3 1/2 hod

8435

Jelenec - križovatka s červenou (č. 0801/c) - Suchá dolina

2 hod

8436

Dolný Harmanec - Bystrická dolina - hor. hotel Kráľ. studňa

3 1/2 hod

8437

B.Bystrica (mesto) - Urpín - Vartovka - B.Bystrica (Srnková)

2 hod

8438

Ištvánka (Kordíky) - križovatka s červenou (č. 0801)

1/2 hod

8439/a

Harmanec - dolina Cenovo - Kordíky - Kordícke sedlo

3 hod

8440

Banská Bystrica (Uľanka) - Riečanské sedlo - Riečka

1 1/2 hod

8441

Tajov - Gorgelyho tunel - chata Limba (Skalka)

3 hod

8452/a

Turecká - Salašky - Líška (koneč. bývalej sedačkovej lanovky)

1 1/2 hod

8452/b

Turecká - Japeň

2 hod