B A N S K Á  B Y S T R I C A :

 

     1. Stredoslovenské múzeum

     tel.: 048/4125897, 048/4125896

     e-mail: smbb@stonline.sk, thurzovdom@stredoslovenskemuzeum.sk

     web: http://www.stredoslovenskemuzeum.sk

 

     2. Múzeum SNP

     tel.: 048/4123258, 0918899430

     e-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk

     web: http://www.muzeumsnp.sk

 

     3. Dielňa ľudových remesiel

     tel.: 02/52731349

     e-mail: craft@uluv.sk

     web: http://www.uluv.sk

 

     4. Stredoslovenská galéria

     tel.: 048/4701615

     e-mal: ssgbb@ssgbb.sk

     web: http://www.ssgbb.sk

 

    5. Literárne a hudobné múzeum

    Štátna vedecká knižnica

    tel: +421 48 4710772, +421 48 4710773

    e-mail : lhmbb@svkbb.eu, janka.dimosova@svkbb.eu

    web : http://www.svkbb.eu

K R E M N I C A :

 

     1. Múzeum mincí a medailí

     tel.: 045/6780301

     e-mail: muzeum@nbs.sk

     web: http://www.muzeumkremnica.sk

 

     2. Banské múzeum Štôlňa Andrej

     tel.: 045/6743144, 0903393146

     e-mail: info@banske-muzeum.sk

     web: http://muzeum.kremnica-gold.sk

 

     3. Expozícia lyžovania

     tel.: 045/6742856, 045/6744388

     e-mail: infocentrum@kremnica.sk

     web: http://www.kremnica.sk     4. Expozícia mincovne

     tel.: 045/6787875

     e-mail: shop@mint.sk

     web: http://www.mint.sk

 

B A L Á Ž E :

 

     1. Pamätná izba SNP

     tel.: 048/4196079

     e-mail: starosta@balaze.sk

     web: http://www.balaze.sk

 

D O L N Á  M I Č I N Á :

 

     1. Kaštieľ Benických

     tel.: 048/4192202

     e-mail:info@dolnamicina.sk

     web: http://www.dolnamicina.sk

 

H R O N S E K :

 

     1. Drevený artikulárny evanjelický kostol

     tel.: 048/4188165

     e-mail: info@drevenykostolik.sk

     web: http://www.drevenykostolik.skN E M C E :

 

     1. Pamätná izba obce

     tel.: 048/4146041

     e-mail: obec@nemce.sk

     web: http://www.nemce.skP O D K O N I C E :

 

     1. Pamätná izba obce,  

     2. Pamätná izba prof. Tonkoviča, 

     tel: +421 48 4155111

    e-mail : lhmbb@svkbb.eu

    web : http://www.svkbb.eu

 

     3. Slovenské Múzeum lyží

     tel.: 048/4187217

     e-mail: podkonice@podkonice.sk

     web: http://www.podkonice.skP O N I K Y :

 

     1. Ponická izba,

     2. Izba Štefana Žáryho

     tel.: 048/4193702-05, 048/4193590

     e-mail: poniky@poniky.sk

     web: http://www.poniky.sk

 


S L O V E N S K Á  Ľ U P Č A :

 

      1. Izbica remeselných tradícií

      tel.: 048/4723200, 048/4723210

      e-mail: sekretariat@slovenskalupca.sk

      web: http://www.slovenskalupca.sk Š P A N I A  D O L I N A :

 

      1. Banské múzeum

      tel.: 048/4198271, 0907821148

      e-mail: spaniadolina@spaniadolina.sk, sitar@herregrund.sk

      web: http://www.spaniadolina.sk, http://www.herrengrund.skT A J O V :

 

     1. Pamätný dom J.G. Tajovského,

     2. Pamätná izba Jozefa Murgaša

     tel.: +421 48 4155111

     e-mail: lhmbb@svkbb.eu

     web: http://www.svkbb.eu