1.      Informačné centrum Banská Bystrica

         Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

         tel.: 048/4155085,

         e-mail: kis@pkobb.sk

         web: http://www.kisbb.sk

 

2.      Informačná kancelária Kremnica

         Dolná ulica 74/16, 967 01 Kremnica

         tel.: 045/6742856, 045/6744388

         e-mail: infocentrum@kremnica.sk

         web: http://www.kremnica.sk

 

3.     Turisticko-informačné centrum Mikroregiónu Pod Panským dielom

         Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

         tel.: 048/4273216

         e-mail: tic@slovenskalupca.sk

         web: http://slovenskalupca.sk

 

4.      Info Donovaly, s.r.o.

         Nám. Sv. Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly

         tel.: 048/4199900

         e-mail: info@infodonovaly.sk

         web: http://www.parksnow.sk