P.č.

Meno

Kontakty

(č.telefónu, email)

Pôsobnosť miestneho manažéra

 

1

Ing. Katarína Paprčková,

  

0911328122

katarina.paprckova@cbs.sk

 

Poniky, Medzibrod, Pohronský Bukovec, Hiadeľ, Moštenica

2

Ing. Miloš Kolaj

 

0903 514 584

drevimpex@stonline.sk

 

Ľubietová, Brusno, Lučatín, Strelníky, Povrazník

 

3

Ing. Pavel Gender

 

pavel.gender@gmail.com

0905 265 784

 

Špania Dolina, Harmanec, Dolný Harmanec

4

Mgr. Michal Kavčák

 

michal.apache.kavcak@gmail.com

0915 452 038

Králiky, Riečka, Tajov, Kordíky

 

5

Viera Selecká

 

viera.selecka@gmail.com

0918593833

Selce, Kynceľová,

Baláže, Priechod

 

6

Ing. Mária Janovcová Homolová      

0918924707

maria.homolova@centrum.sk

maria.janovcova@gmail.com

Turecká, Staré Hory, Donovaly, Motyčky

 

 

7

Ing. Debnárová

048 4723216

tic@slovenskalupca.sk

 

Slovenská Ľupča, Podkonice, Nemce