Myšlienka Banskobystrického geomontánneho parku spojila subjekty územia pôsobiace v rôznych sektoroch.

 

V tomto čase je v  území spracovaná integrovaná stratégia rozvoja územia, ktorá sa

zameriava na realizáciu vízie Banskobystrického geomontánneho parku prístupom LEADER s cieľom napomôcť ekonomickému rastu územia a zároveň stabilizácii obyvateľstva vo vidieckych obciach banskobystrického okresu.

Vízia

 S dobre fungujúcim partnerstvom chceme lepšie využívať prírodný, sociálny a ekonomický potenciál obcí s bohatou geologickou stavbou a banskou históriou a dosiahnuť rozvoj v čistom a nenarušenom nádhernom prírodnom prostredí národných parkov ochrany prírody a ďaľších vzácnych krajinných oblastí.

Strategický cieľ

 Zlepšenie ekonomických a životných  podmienok  vidieckeho obyvateľstva a zvýšenie príťažlivosti obcí  pre dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti územia   environmentálne citlivého prostredia geoparku.

1. strategická priorita - Geoturizmus ako príležitosť vidieckeho rozvoja

2. strategická priorita - Dedina ako miesto života, práce a oddychu

3. strategická priorita - Ochrana a starostlivosť o krajinu

špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie návštevnosti

špecifický cieľ 2. 1. - Zvýšenie ekonomickej životaschopnosti, 2.2 Zlepšenie podmienok pre obyvateľstvo, 2.3 Zlepšenie sociálneho prostredia  

špecifický cieľ 3.1. - Ochrana a starostlivosť o krajinu, 3.2 Posilnenie identity k prostrediu